piątek, 11 grudnia 2015

Wózki widłowe – zastosowanie gazu LPG

Wśród wózków jezdniowych podnośnikowych, które są jednymi z urządzeń transportu bliskiego, wyróżnia się wózki spalinowe i wózki elektryczne. Dziś zajmiemy się omówieniem napędu dla wózków spalinowych. Najpopularniejszym rodzajem paliwa jest gaz LPG i choć nie jest to jedyne dostępne na rynku rozwiązanie, to jednak okazuje się najczęściej stosowanym przez operatorów wózków 2wjo.


Ze względu na rodzaj użytego paliwa zasilającego silniki dzielimy na:
 • benzynowe
 • na olej napędowy
 • na gaz LPG

Wózek widłowy i gaz LPG

Należy odnieść się do znaczenia skrótu LPG. Jest to określenie wywodzące się z języka angielskiego (Liquid Petroleum Gas) i można je tłumaczyć jako ciekły (skroplony) gaz ropopochodny. Po polsku zazwyczaj używa się terminu "gaz płynny" – bezpośrednio odnosi się ono do stanu skupienia, w jakim występuje substancja w obrocie gospodarczym.

Gaz płynny LPG jest mieszaniną gazów węglowodorowych, głównie propanu (C3H8) i butanu (C4H10) oraz w nieznacznych ilościach innych gazów, takich jak metan, etan, propylen, butylen i inne. Z doświadczenia operatorów pracujących w firmie http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/ wynika, że jest to najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku.

Wzory chemiczne gazu płynnego LPG stosowanego do wózków jezdniowych

Znane nam są trzy rodzaje mieszanin (zależne głównie od składu procentowego) gazu płynnego. Poniższe wzory prezentują te najważniejsze odmiany.

 • Mieszanina A – jest to butan techniczny o wzorze C4H10 i o zawartości butanu nie mniejszej niż 95%
 • Mieszanina B – jest to mieszanina propanu-butan technicznego o wzorach C3H8 i C4H10. Zawartość propanu mieści się w przedziale 18-45% oraz butanu nie mniejszej niż 45%
 • Mieszanina C – propan techniczny, którego wzór to C3H8, a zawartość propanu to minimum 90%.

Ze względu na różne warunki atmosferyczne zmienne stosuje się dwie mieszanki. Są to mieszaniny z grupy B o następującym składzi procentowym:

 • w okresie letnim: 50% propanu – 50% butanu, lub 40% propanu – 60% butanu
 • w okresie zimowym 60% propanu – 40% butanu.


Wiadomości na temat gazu LPG najlepiej zdobyć podczas szkolenia na wózki widłowe. Nie wszystkie kursy tego rodzaju dają możliwość zapoznania się z teorią i praktyką w ramach bezpiecznej wymiany gazu LPG, ale zdecydowanie możemy polecić szkolenie, które prowadzi firma http://1wjo.pl Zapraszamy na szkolenia.

wtorek, 8 grudnia 2015

Stateczność wózków jezdniowych widłowych

Operator urządzeń transportu bliskiego, np. wózków widłowych, musi znać podstawowe pojęcia z zakresu teorii i budowy maszyn, które obsługuje. Obowiązuje go znajomość różnych sił mających wpływ na stateczność. Dziś omówimy sobie te zagadnienia nieco dokładniej.

Czym jest stateczność wózka? Zasady stateczności

Jak wiadomo stateczność ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przy pracy wózkiem widłowym. To od odpowiedzialnego i poprawnego rozłożenia ładunku i wypoziomowania wideł zależy to, jak się maszyna w danym momencie zachowa. Naszym celem jest oczywiście doprowadzenie do bezkolizyjnej i bezwypadkowej pracy na urządzeniu. Na przedstawionym poniżej rysunku (ilustracje pochodzą z książki "Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski, Wózki jezdniowe-praktyczny poradnik do szkoleń") widzimy model wózka umieszczony na szalkach wagi. Występują tu trzy główne wypadkowe działających sił. Istotne są środki ciężkości poszczególnych elementów, mianowicie:

 • Scw – środek ciężkości wózka (zawsze nieco z tyłu),
 • Sct – środek ciężkości transportowanego towaru,
 • SC – środek ciężkości całego układu.
Na poniższym rysunku przedstawiony został bezpieczny dla jazdy układ wózka i ładunku na szalce. Wszystko dlatego, że wypadkowa SC znajduje się z lewej strony punktu A.Przypadki utraty stateczności widlaka

Zdarzają się jednak takie przypadki, w których dochodzi do utraty stateczności – wózek widłowy może wówczas stracić równowagę, przewrócić się – a to ma często wpływ na zdrowie lub życie operatora. Dlatego tak istotne jest zrozumienie znaczenia omawianego pojęcia stateczności. Tu można przeczytać więcej o innych parametrach wózków widłowych: http://wozki-jezdniowe.blogspot.com/2015/12/wozki-widowe-parametry-techniczno.html

Co jest niedozwolone? Na obrazku pokazano niedopuszczalny podczas pracy z urządzeniem błąd – przewożenie ładunku z podniesionym maksymalnie masztem. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem – wykonany został manewr pochylenia wideł do przodu. Środek ciężkości oddalony został od punktu A. Siła Sct (ładunku) jest większa niż siła wypadkowej SC. Oznacza to, że może się ona przesunąć na prawą stronę punktu A i poważnie zagrozić stateczności. W takim wypadku wózek jezdniowy prawdopodobnie przechyli się do przodu.

Stateczność – inne wypadki

Poza tym należy wiedzieć również, że wózek może przewrócić się na bok. Za takie zdarzenie odpowiedzialne będzie użycie przesuwu bocznego wideł – niestety bardzo często popełniany przez operatorów błąd. Równie ważny jest udźwig zredukowany – czyli maksymalny dopuszczalny ciężar ładunku, który można podnieść danym wózkiem powyżej 3300 mm.


Jeśli ten temat Cię zainteresował – daj nam o tym znać klikając plus pod wpisem. Jeśli masz jakieś pytania – chętnie na nie odpowiemy. Wszystkich niezbędnych umiejętności praktycznych i całej wiedzy teoretycznej nauczysz się podczas kursu http://1wjo.pl Zapraszamy do śledzenia naszego bloga i poznawania nowych informacji na temat urządzeń transportu bliskiego.